Kotle AM Licotherm
Vyhledat na stránkách

Řadu kotlů AM Licotherm vyrábí Agromechanika v.o.s. seriově od roku 2005. Jedná se o řadu kotlů s automatickou podávkou pevných paliv do zrnitosti 25 mm.

Základní řada AM Licotherm umožňuje spalovat dřevní pelety a hnědé uhlí O2, je vyráběna ve výkonových variantách 24 a 42 kW jmenovitého výkonu. Tyto universální kotle splňují parametry třídy 3 dle ČSN-EN 303.

Od základní řady kotlů byla odvozena řada AM Licotherm BIO s garanční palivem dřevní pelety. Tyto kotle splňují požadavky třídy 4 dle ČSN-EN 303. Jsou vyráběny ve výkonové variantě 15, 24 a 42 kW

Nejnovějším výrobkem řady Licotherm je pak kotel Licotherm AM 26 Carbo s garančním palivem hnědé uhlí O2 splňující rovněž požadavky třídy 4 dle ČSN-EN 303. Jmenovitý výkon tohoto kotle je 26 kW.

S ohledem na požadavky kotlíkové dotace pro rok 2016 proběhla na podzim 2015 modernizace výše zmíněného kotle a jeho modernizovaná verze s označením Licotherm AM 26 Carbo2 splňuje požadavky EKODESIGNU a byl zařazen do seznamu s kodem SVT 20563. Jmenovitý výkon tohoto kotle je 24 kW.