Kotle AM Licotherm - obecně
Vyhledat na stránkách

AM42-Licotherm

Teplovodní kotle AM LICOTHERM představují nejnovější generaci kotlů na pevná paliva s automatickou dodávkou technologie LING.


Účel použití automatického kotle

Automatické teplovodní kotle LICOTHERM jsou určeny k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 45 kW. Nabízíme výkonové varianty 24 a 42 kW jmenovitého výkonu kotle.

Automatické kotle jsou konstruovány pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm především hnědého uhlí ořech2 a dřevních pelet, v případě nutnosti v nich lze doplňkově spalovat také kusové dřevo.

 

Teplovodní automatické kotle

AM_licotherm_teleso

  1. Kotle AM Licotherm tvoří dva základní celky kotlové těleso a hořák.
  2. Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky. Ty jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 6 mm. Kotlové těleso je kryto plechovou kapotáží s izolací z minerálních vláken. Na horní kapotě tělesa kotle je umístěn panel s elektronickým regulátorem výkonu kotleHořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny jednak zpět nad hořák tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směřovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu.

schema_lico

Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena-retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch přiváděn do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru. Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru (viz.dále).

horak_ling 

Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem) v závislosti na potřebě tepla v otopném systému. 

AM_licotherm_panel

V horním panelu kotle je umístěn regulátor, který je řešen jako procesorový s analogovým čidlem teploty a releovými výstupy pro ventilátor, šnekový podavač paliva kotle a čerpadlo kotlového okruhu. Otáčky ventilátoru lze regulovat triakovým výstupem (v sérii s kontaktem relé). Na displeji lze odečítat kotlovou teplotu a nastavené parametry.

 

Provoz automatického kotle

 

Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (až 340 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut denně. Princip retortového hořáku umožňuje zapálit kotel pouze na začátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl během krátké doby naběhnout na optimální provoz. Umožňuje to provoz s nízkými náklady i při letním režimu (pouze ohřev teplé vody v bojleru).

Ve spojení s ekvitermní regulací ADEX Comfort se jedná o zdroj tepla s nejvyššími užitnými vlastnostmi. Regulátor ohlídá optimální tepelnou pohodu vytápěného objektu, optimální teplotu kotle (i v útlumovém režimu) i natopení bojleru.

 

Technické parametry automatického kotle

 

Základní parametry

AM 24

AM 42

Hmotnost kg

380

440

Rozměry š x v x h mm (AxBxC)

1250x1225x810

1250x1550x960

Výška kouřovodu mm

1090

1155

Průměr kouřovodu mm

150

150

Objem vody v kotlovém tělese l

70

85

Objem zásobníku paliva dm3

250

330

Třída kotle

3

3

Pracovní přetlak vody MPa

0,2

0,2

Zkušební přetlak vody MPa

0,4

0,4

Provozní teplota vody maximální °C

90

90

Minimální °C

60

60

Maximální hladina hluku dB

65

65

Hydraulická ztráta kotle

při ΔT=20 K mbar

1,7

2,2

při ΔT=10 K mbar

4

4,9

Minimální komínový tah Pa

10

10

Maximální komínový tah Pa

20

20

Připojovací rozměry nátrubků topné vody

6/4"

6/4" 

Napájecí napětí V/Hz

230/50

230/50

Elektrický příkon bio W

100

100

Elektrické krytí IP

20

20

Teplotechnické parametry

pelety

uhlí

pelety

uhlí

Jmenovitý výkon kW

24

42

Minimální výkon kW

7

10

Účinnost %

88

86

88

86

Spotřeba paliva

 

jmenovitý výkon kg/hod

5,4

6

9,9

9,8

minimální výkon kg/hod

1,5

1,7

2,3

2,3

Doba hoření při jmenovitém výkonu hod.

35

45

18

17

Rozsah teploty spalin °C

110 - 250

110 - 250

Hmotnostní průtok spalin

jmenovitý výkon kg/s

 

 0,026

minimální výkon kg/s

0,005

0,011

 

 

Předepsané palivo pro teplovodní automatické kotle

 

Předepsaným palivem jsou dřevní pelety (kvalita dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14 961) a hnědé uhlí ořech 2 (o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20 %).

Při spalování předepsaného paliva je dosahováno účinnosti převyšující 88% s emisemi, které odpovídají nejpřísnějším současným i předpokládaným budoucím emisním limitům. (Tabulka spalin).

 

Průměrné hodnota plynných emisí

Dřevní pelety

Hnědé uhlí

ČSN-EN 303-5 třída 3 do50kW

Jmenovitý výkon

Minimální výkon

Jmenovitý výkon

Minimální výkon

CO [mg/m3] O2=10% 430 936 1101 2080 3000
OGC [mg/m3]O2=10% 9 15 58 70 100
Prach [mg/m3]O2=10% 30  - 114  - 150/125

 

 

 

 

 

 

Retortový hořák LING umožňuje spalovat také rostlinné pelety (konkrétní případy je nutné předem odzkoušet nebo konzultovat s výrobcem) Přechodně lze na přídavném litinovém roštu spalovat také kusové dřevo do délky polen 50 cm (jednoduchým vyjmutím cihel keramického katalyzátoru a vsunutím litinového roštu nad hořák získáme velký přikládací prostor ( 100 dm3),spalování je dle potřeby tepla opět řízeno ventilátorem, v případě výpadku el.proudu stačí pootevřít spodní dvířka).

 

Teplovodní automatické kotle AM Licotherm