Kontroly kotlů

Vyhledat na stránkách

Od června 2020 bude zahájeno školení topenářů pro instalace a kontroly kotlů z produkce Agromechaniky v.o.s. Lhenice. Školení bude zajišťovat náš prodejce fa. JT POTOS s.r.o.. Více informací k těmto školením najdete zde.

Od ledna 2020 jsou odborně způsobilé osoby ze zákona povinny, ohlašovat ministerstvu prostřednictvím ISPOP údaje stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláškou č. 415/2012 Sb., v platném znění) a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje.

Jak se zaregistrovat do systému ISPOP najdete v krátkém videomanuálu.

Jak vložit doklad o kontrole kotle do systému ISPOP najdete v krátkém videomanuálu.