Novinky

Vyhledat na stránkách

Dne 29.5.2012 podepsal prezident Klaus Novelu zákona o ochraně ovzduší, která tak v roce 2012 vstoupí v platnost. Tato novela zákona přináší závažné změny pro lokální topeniště v domácnostech spalující tuhá paliva.

Ty budou mít povinnost nechat provést do roku 2016 revizi kotle napojeného na teplovodní soustavu a následně pak každé dva roky tuto revizi opakovat. Výrobci kotlů na pevná paliva již od roku 2014 budou smět uvádět na trh jen kotle 3. a vyšší třídy, od roku 2018 pak jen kotle 4. třídy a vyšší. Nejpozději pak do roku 2022 budou mít majitelé povinnost vyměnit všechny stávající kotle za kotle 3. a 4. třídy.

Cílem novely je povolit do budoucna prodej pouze nízkoemisních zdrojů. Zároveň tato novela donutí téměř 600 tisíc českých domácností, aby do 10-ti let nahradili své kotle technologie 1. a 2. třídy novými kotli, s výrazně nižšími emisemi a vyšší účinností.

Výrobky Agromechaniky v.o.s. splňují tyto zpřísněné požadavky ( zařazení do 3.třídy ) již několik let a na dalším zlepšení parametrů kotlů průběžně pracujeme tak, aby naše výrobky s předstihem splňovali požadavky platné legislativy.