Kotel na uhlí Licotherm AM 26 Carbo

Vyhledat na stránkách

Kotel Licotherm AM 26 Carbo vychází z konstrukční základny kotlů Licotherm. Představuje ekonomickou variantu kotle s automatickou podávkou paliva.

AM Licotherm 26 CarboByl upraven a odzkoušen pro výhradní spalování hnědého uhlí - b:OŘECH 2 o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20%. Pro toto garanční palivo byly splněny požadavky na třídu 4 dle ČSN-EN 303-5:2013.

                        

  

 

Provoz kotle

Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (300 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut denně.

Princip retortového hořáku umožňuje zapálit kotel pouze na začátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl během krátké doby naběhnout na optimální provoz. Umožňuje to provoz s nízkými náklady i při letním režimu (pouze ohřev teplé vody v bojleru).

Kotel je standardně dodáván s regulátorem ADEX Renes 01, který v sobě kombinuje regulaci a modulaci výkonu kotle a regulaci jednoduchého jednookruhového otopného systému, není třeba tedy kombinovat s dalšími regulátory.

Kotel může být vybaven základním regulátorem ADEX LH REG5, který řídí spalování a modulaci výkonu kotle v závislosti na změnách v odběru tepla otopným systémem. V kombinaci s ekvitermní regulací ADEX Comfort, pak kotel představuje zdroj tepla s nejvyššími užitnými vlastnostmi, kdy regulátory automaticky řídí optimální tepelnou pohodu vytápěného objektu, optimální teplotu kotle (i v útlumovém režimu) i natopení bojleru TUV.

Poslední variantou je pak regulátor ADEX Renes AM, který umí regulovat výkon kotle a spolupracovat pomocí bezdrátového rozhraní s až několika dalšími regulátory jednotlivých otopných větví složitějších otopných systémů kombinujících například vytápění radiátory s podlahovým vytápěním.

 

Technické parametry

Základní parametry

 AM26Carbo

Hmotnost kg

400

Rozměry š x v x h mm

1250 x 1225 x 810

Objem vody v kotlovém tělese l

75

Objem zásobníku paliva dm3

250

Třída kotle

4

Pracovní přetlak vody MPa

0,25

Zkušební přetlak vody MPa

0,4

Provozní teplota vody maximální °C

90

minimální °C

60

Maximální hladina hluku dB

65

Hydraulická ztráta kotle při ΔT=20 K mbar

1,9

při ΔT=10 K mbar

4,2

Požadavky na připojení 

Průměr kouřovodu mm

150

Minimální komínový tah Pa

10

Připojovací rozměry nátr. topné vody

G 6/4“

Připojovací napětí V/Hz

230/50

Elektrický příkon W

100

Elektrické krytí IP

20

Teplotechnické parametry 

Jmenovitý výkon kW

26

Minimální výkon kW

8

Účinnost %

87,3

Spotřeba paliva -jmen.výkon kg/hod

4,84

Spotřeba paliva -min.výkon kg/hod

1,58

Doba hoření při jmen.výkonu hod.

22

Rozsah teploty spalin ( min.- max.) °C

80 - 220

Hmotnostní průtok spalin - jmen.výkon kg/s

0,018

Hmotnostní průtok spalin - min.výkon kg/s

0,009

 

Předepsané palivo

Záručním palivem je hnědé uhlí – b OŘECH2o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20%.

Při spalování předepsaného paliva je dosahováno následující účinností a emisí

Průměrné hodnota plynných emisí

O2 = 10%

AM 26 CARBO

Jmenovitý výkon

Minimální výkon

CO [mg/m3] 341 994
OGC [mg/m3] 12 21
Prach [mg/m3] 59 54
Účinnost 87,3 83,7

 

 Kotel na uhlí