Instalace kotlů AM Licotherm obecně

Vyhledat na stránkách

Jako všechny nově instalované kotle na pevná paliva by měl mít i kotel LICOTHERM řádně ošetřeno směšování topné vody čtyřcestným směšovacím ventilem. Aby byl garantován jmenovitý výkon kotle neměl by maximální tepelný spád v kotli přesáhnout 25°C, proto je nutná plynulá regulace teploty vratné vody zajišťující její minimální teplotu 55°C. Instalace mísícího ventilu je nezbytnou podmínkou provozu otopných systémů s velkým množstvím vody v okruhu. Kotle LICOTHERM jsou stadartně osazeny regulátorem RENES, který umožňuje řídit tento čtyřcestný ventil. Primární okruh dopručujeme osadit oběhovým čerpadlem, jehož chod je řízen rovněž el. regulátorem ( min.provozní teplota 50°C).

Kotel nemá odtahový ventilátor, proto jsou také nároky na jeho zapojení na komín minimální (běžný komín od Ø150 mm). Komínový průduch není zapotřebí vložkovat jako přetlakový, minimální komínový tah 10 Pa není pro běžný komín také žádným problémem. Maximální doporučený tah komína je pro jmenovitý výkon 20 Pa. Při tahu komína přesahujícím 25 Pa hrozí přetápění kotle v útlumových režimech a prohořívání paliva do násypky. Pak je nutno omezit tah komína omezovačem tahu.

Moderní konstrukce kotlového tělesa umožňuje předepsaná paliva spalovat při jmenovitých výkonech s vysokou účinností i za komínových teplot nad 200°C . A to zcela záměrně , protože při snížených výkonech je tak značně omezena kondenzace spalin v komíně a podstatně to snižuje jeho dehtování a celkové zanášení.

Při dlouhodobějším využívání ručního topení kusovým dřevem předepisuje norma ČSN-EN 303-5.2000 doplnění kotle o dochlazovací smyčku ( doplňková výbava).

Při spalování rostlinných paliv je jednoznačně doporučeno doplnit otopný systém akumulační nádrží ( min 500 l) z důvodu omezení nízkotelotní koroze a zvýšení životnosti kotle.