Novinky

Vyhledat na stránkách

Poslední šanci dostanou letos majitelé starých, neekologických kotlů. Pro třetí vlnu kotlíkových dotací vyhradilo Ministerstvo životního prostředí 3,125 miliardy Kč, což odpovídá výměně􀃙zhruba 30000 kotlů. V České republice přitom stále topí odhadem 300000 domácností v nevyhovujících kotlích, jejichž provoz bude od roku 2022 zakázán pod pokutou 50000 Kč. Dostane se tedy jen na zlomek těch, kteří kotel potřebují vyměnit.

Kdo chce uspět v boji o poslední finanční prostředky na výměnu kotle, musí si pospíšit s přípravou žádosti. V Karlovarském a Moravskoslezském kraji již příjem žádostí začal, další kraje budou následovat. Nouze navíc bude o kvalifikované topenáře, kteří musí výměnu kotle provést. V České republice jich není dostatek. Očekává se zvýšený zájem o kotle na dřevo a dřevní pelety, z dotací bylo totiž úplně vyškrtnuto uhlí.

Právě kotle na kusové dřevo a pelety pomalu vytlačují uhlí z českých vesnic a přispívají k čistšímu ovzduší. Palivo ve formě pelet vzniká na českých pilách z pilin, které jsou přirozeným odpadem ze zpracování dřeva. Česko aktuálně vyrábí 4x více pelet, než je domácí spotřeba, paliva je nadbytek a i do budoucna ho bude dost – stavět domy a řezat dřevo na pilách se u nás bude vždy.

Co se letos podporuje:

Zdroje tepla, které splňují požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady2009/125/ES). Požadavky musejí splnit pro všechna paliva a všechny způsoby přikládání.

Výše podpory

  • kotel na biomasu (peletový se samočinnou dodávkou paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč

  • kotel na biomasu (dřevozplyňovací s ruční dodávkou paliva) – 80 %, max. 100 000 Kč

  • tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč

  • plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 95 000 Kč

Na co dostanete dotaci

  • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci

  • nová otopná soustava

  • rekonstrukce otopné soustavy včetně regulace a měření, úpravy spalinových cest

  • projektová dokumentace

Bonusy

  • prioritní oblasti se znečištěným ovzduším – bonus 7 500 Kč

  • kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč