Kotel na pelety AM XX LICOTHERM BIO

Vyhledat na stránkách

Řada kotlů AM xx Licotherm BIO vychází z konstrukční základny kotlů Licotherm.AM24 Licotherm BIO2

Kotle byly upraveny a odzkoušeny pro výhradní spalování dřevních pelet o zrnitosti 6 – 10 mm a vlhkosti do 15% ( zkoušky byly provedeny s palivem v kvalitě dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14961).

V nabídce jsou výkonové varianty 15, 24 a 46 kW jmenovitého výkonu kotle.

Pro toto záruční palivo byly  u všech kotlů řady Licotherm BIO splněny požadavky na třídu 5 a EKODESIGN dle ČSN-EN 303-5:2013.

 

Provoz kotle na pelety


Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (až 300 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce max. 5 minut denně.

Kotel může být vybaven základním regulátorem ADEX LH REG5, který řídí spalování a modulaci výkonu kotle v závislosti na změnách v odběru tepla otopným systémem.

V kombinaci s ekvitermní regulací ADEX Comfort, pak kotel představuje zdroj tepla s nejvyššími užitnými vlastnostmi, kdy regulátor automaticky řídí optimální tepelnou pohodu vytápěného objektu, optimální teplotu kotle (i v útlumovém režimu) i nahřívání bojleru TUV.

Další variantou je regulátor ADEX Renes 01, který v sobě kombinuje výše popsanou regulaci kotle a regulaci jednoduchého jednookruhového otopného systému, není tedy již třeba kombinovat s dalšími regulátory.

Poslední variantou je pak regulátor ADEX Renes AM, který umí regulovat výkon kotle a spolupracovat pomocí bezdrátového rozhraní s až několika dalšími regulátory jednotlivých otopných větví složitějších otopných systémů kombinujících například vytápění radiátory s podlahovým vytápěním.

 

Základní technické parametry kotle na pelety

 

Základní parametry

AM 15 BIO

AM 24 BIO

AM 46 BIO

Hmotnost kg

320

400

440

Rozměry š x v x h mm

1150x1250 x 730

1250 x 1225 x 810

1250 x 1525 x 960

Objem vody v kotlovém tělese l

45

70

85

Objem zásobníku paliva dm3

155

300

300

Třída kotle

5 EKODESIGN

5 EKODESIGN

5 EKODESIGN

Pracovní přetlak vody MPa

0,2

0,2

0,2

Zkušební přetlak vody MPa

0,4

0,4

0,4

Provozní teplota vody maximální °C

90

90

90

minimální °C

60

60

60

Maximální hladina hluku dB

65

65

65

Hydraulická ztráta kotle při ΔT=20 K mbar

1,4

1,7

2,2

při ΔT=10 K mbar

3,5

4,0

4,9

Požadavky na připojení

Průměr kouřovodu mm

150

150

150

Minimální komínový tah Pa

10

10

10

Připojovací rozměry nátr. topné vody

G 1 ½“

G 1 ½“

G 1 ½“

Připojovací napětí V/Hz

230/50

230/50

230/50

Elektrický příkon při jmenovitém výkonu W

44

100

95

Elektrické krytí IP

20

20

20

Teplotechnické parametry

Jmenovitý výkon kW

13

24

44

Minimální výkon kW

3

7

12

Účinnost - přímá metoda %

88,3

88,7

89,2

Spotřeba paliva
-jmen.výkon kg/hod 2,85 6,3 9,5

-min.výkon kg/hod

0,7

1,5

2,9

Doba hoření při jmen.výkonu hod.

35

28

18

Rozsah teploty spalin ( min.- max.) °C

82 -149

110 - 250

102 - 179

Hmotnostní průtok spalin
- jmen.výkon kg/s 0,010 0,016 0,026

- min.výkon kg/s

0,002

0,005

0,011

 

Předepsané palivo

 

Záručním palivem jsou dřevní pelety (kvalita dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14 961).

Při spalování předepsaného paliva je dosahováno účinnosti převyšující 88% s emisemi, které odpovídají třídě 5 dle ČSN-EN 303-5:2013

 

Průměrné hodnota plynných emisí

O2 = 10%

ČSN-EN 303-5 třída 5 do 50kW

Kotel AM Licotherm 24 BIO

Kotel AM Licotherm 24 BIO

Kotel AM Licotherm 46 BIO

Jmenovitý výkon

Minimální výkon

Jmenovitý výkon

Minimální výkon

Jmenovitý výkon

Minimální výkon

CO [mg/m3]

500

493

481

67

398

129

251

OGC [mg/m3]

20

20

18

3

9

1

4

Prach [mg/m3]

40

38

36

12

39

11

16

 

Kotel na pelety