Kotel AM Licotherm XX Combi

Vyhledat na stránkách

Kotle na uhlí a pelety

Řada kotlů AM Licotherm XX Combi je poslední novinkou vycházející z konstrukční základny kotlů Licotherm.

Na počátku roku 2017 byl upraven a odzkoušen kotel pro spalování hnědého uhlí - b: OŘECH 2 o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20% a dřevní pelety o zrnitosti 4-15 mm - vlhkosti do 20% s označením AM Licotherm 26 Combi. Počátkem roku 2018 byla pak řada doplněna kotlem s označení AM Licotherm 46 Combi.  Pro obě garanční paliva splňují kotle ve všech svých parametrech požadavky na EKODESIGN dle Nařízení Komise (EU) 2015/1187.                          

AM 26 Combi AM46Combi

 

 

  

 

Řada kotelů AM Licotherm XX COMBI si zachovává horizontální trubkový výměník, doplněný navíc o tzv. modul čištění, díky kterému se popílek z čištění výměníku a zadního sběrače spalin jednoduše „překlopí“ do popelníkové zásuvky pod hořákem kotle. Zcela nová je originální spalovací komora, která byla vyvinuta ve spolupráci s předním evropským výrobcem žáruvzdorných tvarovek, firmou LAC s.r.o.. I když je kvalitní žárobeton jednou z nejdražších částí moderního kotle na tuhá paliva a mnozí výrobci jej používají jak šafránu, u kotle COMBI se jím rozhodně nešetřilo. Unikátní tvar komory a dostatek žárobetonu zajišťují dokonalé vyhoření hořlaviny s tvorbou minima škodlivých emisí, včetně nežádoucího jemného prachu. Kotel tak dosahuje při spalování hnědého uhlí i dřevních pelet emisí podle EKODESIGNU a je tak podporován v rámci probíhajících kotlíkových dotací.

Kotle dosahují provozní účinnosti 90 % i při teplotě spalin 150 °C, což je bezesporu velká výhoda při projektování spalinových cest.

Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (300 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut denně.

Princip retortového hořáku umožňuje zapálit kotel pouze na začátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl během krátké doby naběhnout na optimální provoz. Umožňuje to provoz s nízkými náklady i při letním režimu (pouze ohřev teplé vody v bojleru).

Hořák Ling

Kotel je standardně dodáván s regulátorem ADEX Renes 02, který v sobě kombinuje regulaci a modulaci výkonu kotle  v závislosti na změnách v odběru tepla otopným systémem a ekvitermní regulaci jednoduchého jednookruhového otopného systému. U jednoduchých systémů tedy není třeba kombinovat s dalšími regulátory.

Kotel může být vybaven základním regulátorem ADEX LH REG5, který řídí spalování a modulaci výkonu kotle v závislosti na změnách v odběru tepla otopným systémem. Je dopručen pro složitější víceokruhové otopné systémy. V kombinaci s ekvitermní regulací ADEX Comfort, pak kotel představuje zdroj tepla s nejvyššími užitnými vlastnostmi, kdy regulátory automaticky řídí optimální tepelnou pohodu vytápěného objektu, optimální teplotu kotle (i v útlumovém režimu) i natopení bojleru TUV.

Poslední variantou je pak regulátor ADEX Renes AM, který umí regulovat výkon kotle a spolupracovat pomocí bezdrátového rozhraní s až 6 dalšími regulátory jednotlivých otopných větví složitějších otopných systémů kombinujících například vytápění radiátory s podlahovým vytápěním.

Technické parametry kotlů na uhlí a pelety AM Licotherm XX Combi

Základní parametry AM 26 Combi  AM 46 Combi
Hmotnost kg 580 680
Rozměry š x v x h mm 1250 x 1420 x 1020 1350x1550x1170
Objem vody v kotlovém tělese l 75 102
Objem zásobníku paliva dm3 300 300
Třída kotle 5 - EKODESIGN 5 - EKODESIGN
Pracovní přetlak vody MPa 0,20 0,20
Zkušební přetlak vody MPa 0,40 0,40
Provozní teplota vody maximální °C 90 90
minimální °C 60 60
Maximální hladina hluku dB 65 65
Hydraulická ztráta kotle při ΔT=20 K mbar 1,9 1,9
                                       při ΔT=10 K mbar 4,2 4,2
Průměr kouřovodu mm 150 150
Požadovaný komínový tah Pa 10 - 20 10 -20
Připojovací rozměry nátr. topné vody G 6/4“ G 6/4“
Připojovací napětí V/Hz 230/50 230/50
Elektrický příkon W 95 95
Elektrické krytí IP 20 20
      
Teplotechnické parametry  Uhlí  Pelety Uhlí          Pelety      
Jmenovitý výkon kW 24,4 28,5 37.5 40,6
Minimální výkon kW 7,3 8,5 11,2 12,2
Účinnost % 88,8 - 90,1 89,8 - 90,6 89,2 - 90,1 89,5 - 90,3
Spotřeba paliva   
-jmen.výkon kg/hod 4,84 6,14 7,3 9,6
-min.výkon kg/hod 1,58 1,97 2,1 2,8
Doba hoření při jmen.výkonu hod. 22   28,7 20,2
Rozsah teploty spalin ( min.- max.) °C 80 - 220 94 -180
Hmotnostní průtok spalin   
- jmen.výkon kg/s 0,018 0,015 0,021 0,021
- min.výkon kg/s 0,009 0,007 0,008 0,010

 

Předepsané palivo

Záručním palivem je:

  • hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4-25mm - vlhkost do 20%
  • dřevní pelety o zrnitosti 4-15 mm - vlhkost do 20%

Při spalování předepsaného paliva je dosahováno následující účinností a emisí

Průměrné hodnota plynných emisí O2 = 10%UHLÍPELETY
Jmenovitý výkonMinimální výkonJmenovitý výkonMinimální výkon
AM 26  AM 46 AM 26 AM 46 AM 26 AM 46 AM 26 AM 46
CO [mg/m3] 453 54 504 42 37 129 382 251
OGC [mg/m3] 6 1 16 1 6 1 18 4
Prach [mg/m3] 49 36 33 34 15 11 20 16
Účinnost - přímá metoda [%] 90,1 88,9 88,8 90,8 89,7 89,2 90,6 90,0

 

 Kotel na uhlí nebo pelety