Kotle na dřevo AM ENERGO

Vyhledat na stránkách

 

Jedná se o kotle na dřevo, které se svými parametry řadí k evropskému standartu dřevozplynujících kotlů. Kotle AM Energo se vyznačují především:

 • prostornou zplynovací komorou s velkým plnícím otvorem
 • vysokou účinností kotle (87% při jmenovitém výkonu, 89% při stáložárném provozu)
 • dokonalým spalováním s velmi nízkým obsahem škodlivin - hodnota CO a OGC odpovídá třídě 5 dle ČSN-EN 303-5:2013 ( viz.graf spalin), parametry splňují požadavky EKODESIGNU
 • speciální konstrukcí zplynovací komory omezující tvorbu dehtu
 • extrémě dlouhou dobou hoření - při stáložárném provozu až 22 hod.
 • možností automaticky řízeného provozu s programem na 24 hodin

AM 23 Energo 1

 

Kotle na dřevo

Tento typ kotllů je určen především pro vytápění rodinných domků nebo bytů, jež mají vlastní kotelnu a též je vhodný pro vytápění menších podnikatelských provozoven.

 

Palivo

K topení kotle na dřevo používají suché dřevo do 20 % vlhkosti. Měkké i tvrdé, upravené na polena do max. délky 50 cm. V kombinaci s poleny lze spalovat různé dřevní odpady jako jsou štěpky, hobliny případně piliny.

 

Přednosti zplynovacích kotlů na dřevo

 • maximální energetické zhodnocení palivového dřeva na základě vysoké účinnosti spalování
 • minimální tvorba škodlivin a popela.
 • nenáročná obsluha a snadné čištění - celkový komfort obsluhy.
 • dřevo je obnovitelný zdroj energie a má zcela neutrální vliv na vznik skleníkového efektu v atmosféře neboť uvolňovaný kysličník uhličitý byl předtím vstřebán při nárůstu dřevní hnoty.

 

Princip spalování

Kotle na dřevo jsou konstruovány pro spalování na principu generátorového zplynování dřeva a následného spalování dřevoplynu za vysokých teplot.Hoření dřevoplynu je podporováno ventilátorem, dodávané množství vzduchu je plynule regulovatelné v požadovaném rozsahu výkonu kotle na dřevo. Vysoké teploty 900 – 1000° C je dosahováno přidáním sekundárního vzduchu do proudu hořícího plynu proudícího spalovací tryskou. Při tak vysoké teplotě shoří i hůře spalitelné složky paliva čímž je zajištěna vysoká účinnost spalování a nízký obsah škodlivin v kouřových plynech.

 

Technický popis

Těleso kotle na dřevo u řady AM Energo je vyrobeno z ocelového plechu o síle 6 mm, části na nichž je uložena keramika jsou vyrobeny z profilových trubek o síle 8 mm. Zplynovací komora je vyložena speciálními lamelami ze žáruvzdorného plechu, které se při hoření kotle na dřevo zahřívají na vyšší teplotu než zavodněný plášť kotle a tím omezují srážení dehtu na stěnách zplynovací komory.

 

 

schema2
AM 23 Energo přikládací prostor 1

 

 

Primární i sekundární vzduch vháněný radiálním ventilátorem je předehříván ve zdvojených částech pláště kotle a přiváděn v optimálním mísícím poměru do spalovací trysky. Masívní dohořívací keramická tvarovka udržuje vysokou teplotu pro dohoření dřevoplynu. Svislá trubkovnice doplněná brzdiči spalin zabezpečuje maximální předání energie a nízkou teplotu spalin na výstupu z kotle.

Dohořívací prostor kotlů AM 23 a 29 Energo

Kotle na dřevo jsou standartně vybaveny dochlazovací smyčkou pro ochranu kotle proti přetopení.

Regulace kotle na dřevo je řešena jako modulární systém s možností doplnění regulačních prvků na přání zákazníka.

Základní panel kotlů Energo prodejní označení Panel č. 3

V základním provedení regulace zajištuje řízení provozní teploty kotle pomocí provozního termostatu a dále je doplněna stop termostatem v případě nedostatku paliva. Panel regulace v základním provedení je dodáván s mechanickými termostaty a analogovým termomanometrem.

Na přání zákazníka je možno regulaci doplnit o:

 • regulátor otáček ventilátoru pomocí něhož je možno regulovat maximální výkon kotle
 • termostat oběhového čerpadla
 • sdružený elektronický termostat s digitálním ukazatelem teploty kotle
 • spínací hodiny pro řízení denního provozu chodu ventilátoru

 

Technická data

TYP KOTLEAM 23AM 29AM 43
Jmenovitý výkon (kW) 23 29 43
Maximální výkon (kW) 25 33 49
Výhřevná plocha (m2) 1,9 2,2 3,5
Objem palivové šachty (dm3) 110 130 180
Objem vody v kotli (dm3) 78 88 105
Maximální pracovní přetlak vody (MPa) 0,25 0,25 0,25
Provozní tah komína (Pa) 20 25 30
Průměr odtahového hrdla (mm) 150 150 150
A šířka kotle (mm) 580 580 670
B hloubka kotle (mm) 990 990 1010
C výška kotle (mm) 1190 1280 1370
D výška kouřovodu (mm) 840 935 1025
Rozměry plnícího otvoru (mm) 360x290 360x290 360x290
Hmotnost (kg) 420 430 490
Příkon ventilátoru W 55 41 83
Napětí (V/Hz) 230/50 230/50 230/50
Předepsané palivo suché dřevo A1, maximální obsah vody 20% průměr polen 70-90mm, délka polen 500 mm
Účinnost (%) 82-88 82-88 82-88
Orientační spotřeba paliva za topnou sezónu (m3) 18-20 23-27 40-45

 

AMenergo schema

Kotle na dřevo AM Energo