Kotle AM Licotherm - obecně

Vyhledat na stránkách

Řada teplovodních automatických kotlů AM LICOTHERM.

Účel použití

Teplovodní kotle s automatickou podávkou paliva AM LICOTHERM jsou určeny k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 45 kW. Nabízíme různé výkonové varianty a provední pro různá garanční paliva.

Automatické kotle jsou konstruovány pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm především dřevních pelet a hnědého uhlí ořech2. V případě nutnosti v nich lze doplňkově spalovat také kusové dřevo.

 

Teplovodní automatické kotle

Automatické kotle tvoří dva základní celky kotlové těleso s panelem regulace a hořák s násypkou.

schema_lico

 

 

Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky. Ty jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 6 mm.                                                                

AM_licotherm_teleso 

Kotlové tělesoje kryto plechovou kapotáží s izolací z minerálních vláken. Na horní kapotě tělesa kotle je umístěn panel s elektronickým regulátorem výkonu kotle ( v současné době standartně ADEX Renes 02 ), který je řešen jako procesorový s analogovými čidly teploty a releovými výstupy pro ventilátor, šnekový podavač paliva kotle a čerpadlo kotlového okruhu. Otáčky ventilátoru jsou regulovány triakovým výstupem (v sérii s kontaktem relé). Na displeji lze odečítat kotlovou teplotu a nastavené parametry.

Hořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny jednak zpět nad hořák tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směřovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu.

Hořák Ling

Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena-retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru. Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem) v závislosti na potřebě tepla v otopném systému. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru. (viz.dále).

horak_ling

Provoz automatického kotle

Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (až 340 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut denně. Princip retortového hořáku umožňuje zapálit kotel pouze na začátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl během krátké doby naběhnout na optimální provoz. Umožňuje to provoz s nízkými náklady i při letním režimu (pouze ohřev teplé vody v bojleru).

Kotle jsou standardně dodávány s regulátorem ADEX Renes 02, který v sobě kombinuje regulaci a modulaci výkonu kotle  v závislosti na změnách v odběru tepla otopným systémem a ekvitermní regulaci jednoduchého jednookruhového otopného systému. U jednoduchých systémů tedy není třeba kombinovat s dalšími regulátory.

Kotle mohou být vybaven základním regulátorem ADEX LH REG5, který řídí spalování a modulaci výkonu kotle v závislosti na změnách v odběru tepla otopným systémem. Je dopručen pro složitější víceokruhové otopné systémy. V kombinaci s ekvitermní regulací ADEX Comfort, pak kotel představuje zdroj tepla s nejvyššími užitnými vlastnostmi, kdy regulátory automaticky řídí optimální tepelnou pohodu vytápěného objektu, optimální teplotu kotle (i v útlumovém režimu) i natopení bojleru TUV.

Poslední variantou je pak regulátor ADEX Renes AM, který umí regulovat výkon kotle a spolupracovat pomocí bezdrátového rozhraní s až 6 dalšími regulátory jednotlivých otopných větví složitějších otopných systémů kombinujících například vytápění radiátory s podlahovým vytápěním.

Předepsané palivo pro teplovodní automatické kotle

Předepsané palivo je uvedeno vždy na štíku kotle. Používání jiných paliv ovlivňuje účinnost a kvalitu emisí. Nevhodné palivo může negativně ovlivnit životnost kotle. Zcela zakázáno je spalování různých odpadů. umělých hmot apod. . Při zjištění používání těchto paliv zaniká záruka na kotel.

Pro kotle s označením BIO jsou garančním palivem dřevní pelety třídy C1, o průměru 6-10 mm a vlhkosti do 15%. Retortový hořák LING umožňuje spalovat také rostlinné pelety (konkrétní případy je nutné předem odzkoušet nebo konzultovat s výrobcem)

Pro kotle s označením CARBO je garančním palivem hnědé uhlí - b, v jakosti Ořech2 o zrnitosti 4-25 mm.

Pro kotle s označením COMBI jsou pak jako garanční obě výše zmíněná paliva. Dřevní pelety třídy C1, o průměru 6-10 mm a vlhkosti do 15% a hnědé uhlí - b, v jakosti Ořech2 o zrnitosti 4-25 mm.

Přechodně lze na přídavném litinovém roštu spalovat v kotlích Licotherm také kusové dřevo do délky polen 50 cm (vyjmutím cihel keramického katalyzátoru a vsunutím litinového roštu nad hořák získáme velký přikládací prostor ( 100 dm3), spalování je dle potřeby tepla opět řízeno ventilátorem, v případě výpadku el.proudu stačí pootevřít spodní dvířka).

Teplovodní automatické kotle AM Licotherm