Novinky

Vyhledat na stránkách

Dobrá zpráva!

Od června bude možno čerpat nám známou "kotlíkovou dotaci" i ve Středočeském kraji.

Více informací naleznete zde.

Špatná zpráva.

Evropský parlament odmítl odložit aukci stovek milionů povolenek na vypouštění průmyslových škodlivin do ovzduší. Po jeho hlasování klesly na burze ceny emisních povolenek o 40 %. Tzn. fakticky i mínus dalších 40 % zdrojů pro financování Nové Zelené úsporám.

Více informací naleznete zde.

Zveme všechny zájemce o kotle AM Energo a AM Licotherm do našeho stánku na 39. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka 2012.

zeme_zivitelka

Náš stánek najdete na volné ploše č.317  mezi pavilony Z a R1 

Dne 29.5.2012 podepsal prezident Klaus Novelu zákona o ochraně ovzduší, která tak v roce 2012 vstoupí v platnost. Tato novela zákona přináší závažné změny pro lokální topeniště v domácnostech spalující tuhá paliva.

Ty budou mít povinnost nechat provést do roku 2016 revizi kotle napojeného na teplovodní soustavu a následně pak každé dva roky tuto revizi opakovat. Výrobci kotlů na pevná paliva již od roku 2014 budou smět uvádět na trh jen kotle 3. a vyšší třídy, od roku 2018 pak jen kotle 4. třídy a vyšší. Nejpozději pak do roku 2022 budou mít majitelé povinnost vyměnit všechny stávající kotle za kotle 3. a 4. třídy.

Cílem novely je povolit do budoucna prodej pouze nízkoemisních zdrojů. Zároveň tato novela donutí téměř 600 tisíc českých domácností, aby do 10-ti let nahradili své kotle technologie 1. a 2. třídy novými kotli, s výrazně nižšími emisemi a vyšší účinností.

Výrobky Agromechaniky v.o.s. splňují tyto zpřísněné požadavky ( zařazení do 3.třídy ) již několik let a na dalším zlepšení parametrů kotlů průběžně pracujeme tak, aby naše výrobky s předstihem splňovali požadavky platné legislativy.