Novinky

Vyhledat na stránkách

Zveme všechny zájemce o kotle AM Energo a AM Licotherm do našeho stánku na 39. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka 2012.

zeme_zivitelka

Náš stánek najdete na volné ploše č.317  mezi pavilony Z a R1 

Dne 29.5.2012 podepsal prezident Klaus Novelu zákona o ochraně ovzduší, která tak v roce 2012 vstoupí v platnost. Tato novela zákona přináší závažné změny pro lokální topeniště v domácnostech spalující tuhá paliva.

Ty budou mít povinnost nechat provést do roku 2016 revizi kotle napojeného na teplovodní soustavu a následně pak každé dva roky tuto revizi opakovat. Výrobci kotlů na pevná paliva již od roku 2014 budou smět uvádět na trh jen kotle 3. a vyšší třídy, od roku 2018 pak jen kotle 4. třídy a vyšší. Nejpozději pak do roku 2022 budou mít majitelé povinnost vyměnit všechny stávající kotle za kotle 3. a 4. třídy.

Cílem novely je povolit do budoucna prodej pouze nízkoemisních zdrojů. Zároveň tato novela donutí téměř 600 tisíc českých domácností, aby do 10-ti let nahradili své kotle technologie 1. a 2. třídy novými kotli, s výrazně nižšími emisemi a vyšší účinností.

Výrobky Agromechaniky v.o.s. splňují tyto zpřísněné požadavky ( zařazení do 3.třídy ) již několik let a na dalším zlepšení parametrů kotlů průběžně pracujeme tak, aby naše výrobky s předstihem splňovali požadavky platné legislativy.

Lidé se často mylně domnívají, že tvrdé dřevo (např. dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr) má větší výhřevnost než dřevo měkké (např. smrk, borovice, jedle, topol, vrba, lípa, modřín, bříza). Je to mylný názor, ale na druhou stranu je nutné říci, že spálením kousku tvrdého dřeva se uvolní více tepla, než když spálíme objemově stejný kousek měkkého dřeva. Čím to tedy je? Je to tím, že tvrdé dřevo je těžší, má větší hustotu (kgdřeva/m3dřeva) a výhřevnost vyjadřuje množství tepla obsaženého v kilogramu paliva. Při stejném obsahu vlhkosti bude jeden koš měkkého dřeva lehčí než stejný koš tvrdého dřeva, takže při jeho spálení se víc ohřejeme. Kvalitní pelety či brikety mají hustotu o něco větší než voda, takže jednoduchým testem můžete zjistit, jak na tom jsou ty vaše. Dejte vaši peletu nebo část brikety do nádoby s vodou a pokud se ponoří a neplave, je její hustota větší než hustota vody 1000 kgvody/m3vody.

Více podobných informací o spalování tuhých paliv najdete na: 

http://energetika.tzb-info.cz/8618-o-spalovani-tuhych-paliv-v-lokalnich-topenistich-1